Cuvântul

Veronica Sandor

29 aprilie 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune realizarea a cinci sarcini de lucru, corespunzătoare competenței specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să se raporteze la cunoștințele sale anterioare cu privire la vocabular, folosind corect, în context diferite cuvinte cu formă asemănătoare și înțeles diferit. Primul exercițiu stimulează creativitate, elevii fiind îndemnați să refacă un enunț după ce acesta a fost vrăjit iar cuvintele s-au lipit între ele. Resursa implică exerciții de completare, de alegere a răspunsului corect, precum și sugestii de rezolvare și câteva noțiuni teoretice necesare.