Resursa are ca scop formarea deprinderilor de calcul a vitezei medii, și de sesizarea diferenței dintre viteza medie și viteza instantanee a unui mobil.Profesorul poate utiliza resursa atât în cadrul activităților față în față dar și online, de tip sincron sau asincron.Modelul de proiectare a lecției vizează dezvoltarea gândirii critice a elevilor aplicând modelul ERRE (evocare – realizarea sensului – reflecție –extindere.Forma de organizare a activităților de învățare implică atât exercițiu individual, cât și activitate de colaborare în cadrul grupelor. Pentru învățarea online, colaborarea se realizează prin intermediul fișierelor Documentelor Google. Formularea sarcinilor de lucru, a problemelor ce trebuie rezolvate, pornesc de la situații concrete din viața de zi cu zi și vizează aplicarea de formule de calcul, realizarea de transformări de unități de măsură în SI, compararea și ordonarea mărimilor.