Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de particularitățile auzului la vertebrate (pești, amfibieni, reptile, păsări și mamifere). La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate de evaluare. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vreasă le dezvolte la elevi, pot fi create și alte activități cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.

Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de particularitățile vederii la vertebrate (pești, amfibieni, reptile, păsări și mamifere). La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate de evaluare. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, pot fi create și alte activități cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.

Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de particularitățile pielii la vertebrate (pești,amfibieni, reptile, păsări și mmifere). La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate practică. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintăvizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, pot fi create și alte activități cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi deevaluare. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe,acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.

Animale vertebrate - Reptile

Adriana Voicila

29 aprilie 2021 3:00

Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de principalele grupe de reptile, resursa prezentând 4 grupe distincte – șopârle, șerpi, broaște țestoase și crocodili. La finalul resursei se regăsește o propunere deactivitate ce poate deveni activitate de evaluare /autoevaluar și temă de reflecție pentru elevi, astfel, prin parcurgerea resursei se pot îmbunătăți învățarea și rezultatele învățării.Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.

Animale vertebrate - Amfibieni

Adriana Voicila

29 ianuarie 2021 2:00

observarea unor fotografii /clipuri video cu diferite tipuri de amfibieni, stabilirea unor caracteristici comune amfibienilor și realizarea de desene, machete ale unor ecosisteme, modele ale unor tipuri de organismeResurse: 1.procedurale: observația, explicația prin text și imagini 2. materiale: fotografii, clipuri video, text informativ3. temporale: 40 de minute4. forme de organizare: individual