Exprimarea acțiunii, stării existenței. Modul imperativ

Veronica Sandor

29 aprilie 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune realizarea a șase cerințe corelate, corespunzătoare competenței specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să se raporteze la cunoștințele sale anterioare, observând modele, tipare și exersând intonația imperativului în diferite contexte, într-un demers didactic stimulativ, care motivează elevul în producerea de exemple personale. Resursa implică exerciții de completare și de recunoaștere a verbelor la modul imperativ, precum și un exercițiu care poate fi realizat de către elevi în caietul de lucru.

Verbul

Codrut Gabriel Morariu

29 aprilie 2021 3:00

Materialul este structurat pe mai multe secțiuni, cuprinzând, colecții de imagini, chestionare și tipuri de exerciții reprezentative. În prima secțiune elevii au de parcurs textul „Gândăcelul”, de Emil Gârleanu. Li se solicită identificarea verbelor din al patrulea alineat. În secțiunea următoare sunt prezentate informații despre timpurile verbului. Exercițiile următoare propun evidențierea schimbării formei verbului în funcție de timpul vorbirii.

Activitatea de învățare presupune realizarea a șase cerințe corelate, corespunzătoare competenței specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să se raporteze la cunoștințele sale anterioare, observând modele, tipare și exersând formarea conjunctivului în diferite contexte, într-un demers didactic stimulativ, care motivează elevul în producerea de exemple personale.Resursa implică exerciții de completare și de recunoaștere a verbelor la modul conjunctiv, precum și un exercițiu care poate fi realizat de către elevi în caietul de lucru.

Modurile verbului

Violeta Dana Nedelcu

29 ianuarie 2021 2:00

De la început, elevilor li se propune să învețe într-un mod plăcut și creativ. Apoi, se evidențiază importanța studierii verbului, în general, și a modurilor, în particular, găsind o legătură cu viața reală. Conține noțiuni teoretice și exemple cu verbe la cele 4 moduri. Aplicațiile pentru fixarea cunoștințelor conțin 4 exerciții, primul făcând trimtiere la un exercițiu digital, următoarele având rezolvarea un slide mai târziu. Timp: - pentru o oră de curs sau după context