Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.1. și poate completa dezvoltarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 5 – 10 minute pentru rezolvare).Organizarea și desfășurarea activității de învățare:Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea formelor pronumelor reflexive și a pronumelor personale – clasa a VI-a. Reamintirea conceptului de clitic.Urmărirea materialuluiMaterialul propune o prezentare a contextelor în care cliticul reflexiv este obligatoriu și a metodelor de verificare a prezenței sale. Verbele românești cu și fără formă reflexivă – cu și fără deosebiri de sens. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competențeispecifice 4.1. și poate completa dezvoltarea competențeispecifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitateaonline, în regim sincron și asincron (prin stabilirea uneidurate de 5 – 10 minute pentru rezolvare). Organizarea și desfășurarea activității de învățare:Înainte de urmărirea acestui material recomandăm Vizionarea materialelor video : Construcții active, Construcții pasive cu verbul „a fi”. Materialul propune un exercițiu de transformare a construcțiilor active în construcții pasive. Se verifică astfel înțelegerea conceptelor, identificarea predicatelor, subiectelor și a complementelor directe. De asemenea, se verifică folosirea corectă a modurilor și timpurilor verbale. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Exprimarea unei acțiuni, stări și existențe (verbul)

Construcții active. Construcții pasive.Transformări

Ana Tudorache

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.1. și poate completa dezvoltarea competențeispecifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea uneidurate de 5 – 10 minute pentru rezolvare).Organizarea și desfășurarea activității de învățare:Înainte de urmărirea acestui material recomandăm Vizionarea materialelor video : Construcții active, Construcții pasive cu verbul „a fi”. Materialul propune un exercițiu de transformare aconstrucțiilor active în construcții pasive. Se verifică astfel înțelegerea conceptelor, identificarea predicatelor,subiectelor și a complementelor directe. De asemenea, se verifică folosirea corectă a modurilor și timpurilor verbale. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Verbul. Modul imperativ

Petru Bucurenciu

29 ianuarie 2021 2:00

În această resursă este tratat modul imperativ, fiind cuprinse: definirea conceptului, formele verbului la modul imperativ (exemplificare), aspecte ortografice și o serie de exerciții. Prin exercițiile propuse sunt exersate noțiunile introduse și competența specifică vizată. Resursa poate fi utilizată atât sub forma prezentării PowerPoint, prilej cu care profesorul poate aduce exemple și explicații suplimentare, cât și sub forma clipului realizat pe baza prezentării.

Construcții pasive cu verbul „a fi”

Ana Tudorache

29 ianuarie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu.Construcțiile pasive se studiază în clasa a VIII-a la domeniul de conținut GRAMATICĂ. În comunicarea orală și în redactarea textelor construcțiile pasive se utilizează frecvent (intuitiv de către vorbirii nativi) dovedind capacitatea de a sesiza intenții comunicative și de exprima o intenție comunicativă). În realizarea rezumatului unui text ele devin elemente importante dovedind capacitatea de sinteză și înțelegerea textului.