Unități de măsură pentru arie

Raluca Tuliga

29 decembrie 2021 2:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în transformarea unităților de măsură pentru arie, calculul ariilor și utilizarea acestora în contexte variate.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 7 - 10 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea transformărilor unităților de măsură pentru arie și calculul ariilor suprafețelor, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Unități de măsură pentru lungime

Raluca Tuliga

29 decembrie 2021 2:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în transformarea unităților de măsură pentru lungime, calculul perimetrelor și utilizarea acestora în contexte variate.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 6 - 8 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea transformărilor unităților de măsură pentru lungime și calculul perimetrelor, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe

Unități de măsură pentru volum

Raluca Tuliga

29 decembrie 2021 2:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în transformarea unităților de măsură pentru volum, calculul volumelor și utilizarea acestora în contexte variate.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5 - 7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea transformărilor unităților de măsură pentru volum și calculul volumelor, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Calculăm folosind unități de măsură

Nicoleta Laura Piros

29 decembrie 2021 2:00

Resursa educațională conține o suită de exerciții pentru formarea competenței de operare cu unități de măsurăstandardizate, fără transformări prin efectuarea unor calcule unor calcule folosind unități de măsură pentru lungime,masă,capacitate (volum), unități monetare.

Activitate remedială - Unități de măsură

Rodica Doinita Cocalea

29 octombrie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport pentru activitatea remedială asociată testului de evaluarea inițială de la începutul clasei a VI-a. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal, dar poate fi folosită foarte bine și pentru testarea online. Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron, la clasă sau ca studiu individual. Resursa educațională propusă poate constitui un material desine stătător folosit pentru administrarea la clasă în urma testului inițial, dar poate fi folosită și ca studiu individual pentru elevii absolvenți ai clasei a V-a. Activitatea remedială constă într-un set de exerciții, organizate pe 5 secvențe, fiecare având câte 5 itemi care vizează: transformări ale unităților de măsură standard folosind fracții zecimale, calcularea perimetrului unei figuri geometrice, evidențiind intuitiv perimetrul, calcularea ariei unei figuri geometrice, aplicarea formulei pentru calculul volumului unui cub şi a unui paralelipiped dreptunghic. Itemii sunt cu alegere multiplă, cu 4 câte variante de răspuns,dintre care unul este cel corect, iar ceilalți, distractorii,urmăresc greșeli tipice conceptuale sau procedurale.

Test - Unități de măsură

Didina Botgros

29 august 2021 3:00

În testul formativ propus este vizată competența 6.4. Identificarea şi utilizarea unităților de măsură uzuale pentru lungime, capacitate, masă (metrul, centimetrul, litrul, mililitrul, kilogramul, gramul) şi a unor instrumente adecvate.Prin itemii proiectați este testată capacitatea elevilor de a identifica instrumentele de măsură potrivite, de efectuare a unor măsurători și rezolvarea de probleme practice folosind unitățile de măsură învățate pentru lungime, capacitate și masă. Testul poate fi aplicat în mediul online, deoarece acesta este replicat în aplicația Google Forms. Elevul primește feedback imediat, așadar evaluarea este eficientă.

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în transformări ale unităților de măsură standard folosind fracții zecimale; determinarea volumului unui cub, al unui paralelipiped dreptunghic, utilizând rețeaua de cuburi cu lungimea muchiei egală cu 1 şi deducerea formulei de calcul; aplicarea formulei pentru calculul volumului unui cub şi a unui paralelipiped dreptunghic. Activitățile de învățare cuprinse în resursă reprezintă contexte variate și au ca scop îmbunătățirea învățării și rezultatelor învățării.Un rezultat al utilizării resursei este familiarizarea elevilor cu unitatea de măsură pentru volum, respectiv multiplii și submultiplii metrului cub. Elevii pot exersa deprinderea de a transforma volume exprimate în fracții zecimale și pot exersa diferite operații de a calcula volumul unui corp geometric. Resursa poate fi parcursă individual de către elevi, ritmul de parcurgere poate fi adaptat la nevoile proprii de învățare. Resursa educațională poate fi utilizată de către orice profesor de matematică, la clasă sau online, în întregime sau parțial, se pot alege doar anumite activități de învățare și parcurse doar acelea.Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea conceptului de unitate de măsură pentru volum, transformările multiplilor și submultiplilor și operațiile care se pot efectua cu aceste măsuri dar poate fi și parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune dezvoltarea mai multor competențe specifice pe parcursul parcurgerii domeniul de conținut Figuri geometrice și unități de măsură, clasa a V-a.

Unități de măsură pentru arie

Lilla Pellegrini

29 iunie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în transformări ale unităților de măsură standard folosind fracții zecimale și calcularea perimetrului unei figuri geometrice, evidențiind intuitiv perimetrul. Activitățile de învățare cuprinse în resursă reprezintă contexte variate și au ca scop îmbunătățirea învățării și rezultatelor învățării.Un rezultat al utilizării resursei este familiarizarea elevilor cu unitatea de măsură pentru lungime/distanță, respectiv multiplii și submultiplii metrului. Elevii pot exersa deprinderea de a transforma lungimi de segmente exprimate în fracții zecimale și pot exersa diferite operații de a calcula lungimea unui segmentca o sumă sau diferență de două lungimi și calcularea perimetrului. Resursa poate fi parcursă individual de către elevi, ritmul de parcurgere poate fi adaptat la nevoile proprii de învățare.Resursa educațională poate fi utilizată de către orice profesor de matematică, la clasă sau online, în întregime sau parțial, se pot alege doar anumite activități de învățare și parcurse doar acelea.Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea conceptului de unitate de măsură pentru lungime, transformările multiplilor și submultiplilor și operațiile care se pot efectua cu aceste măsuri dar poate fi și parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune dezvoltarea mai multor competențe specifice pe parcursul parcurgerii domeniul de conținut Figuri geometrice și unități de măsură, clasa a V-a.

Unități de măsură pentru lungime

Lilla Pellegrini

29 iunie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în transformări ale unităților de măsură standard folosind fracții zecimale și calcularea perimetrului unei figuri geometrice, evidențiind intuitiv perimetrul. Activitățile de învățare cuprinse în resursă reprezintă contexte variate și au ca scop îmbunătățirea învățării și rezultatelor învățării. Un rezultat al utilizării resursei este familiarizarea elevilor cu unitatea de măsură pentru lungime/distanță, respectiv multiplii și submultiplii metrului. Elevii pot exersa deprinderea de a transforma lungimi de segmente exprimate în fracții zecimale și pot exersa diferite operații de a calcula lungimea unui segmentca o sumă sau diferență de două lungimi și calcularea perimetrului. Resursa poate fi parcursă individual de către elevi, ritmul de parcurgere poate fi adaptat la nevoile proprii de învățare.Resursa educațională poate fi utilizată de către orice profesor de matematică, la clasă sau online, în întregime sau parțial, se pot alege doar anumite activități de învățare și parcurse doar acelea.Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea conceptului de unitate de măsură pentru lungime, transformările multiplilor și submultiplilor și operațiile care se pot efectua cu aceste măsuri dar poate fi și parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune dezvoltarea mai multor competențe specifice pe parcursul parcurgerii domeniul de conținut Figuri geometrice și unități de măsură, clasa a V-a.

Resursa are ca scop formarea deprinderilor de calcul a vitezei medii, și de sesizarea diferenței dintre viteza medie și viteza instantanee a unui mobil.Profesorul poate utiliza resursa atât în cadrul activităților față în față dar și online, de tip sincron sau asincron.Modelul de proiectare a lecției vizează dezvoltarea gândirii critice a elevilor aplicând modelul ERRE (evocare – realizarea sensului – reflecție –extindere.Forma de organizare a activităților de învățare implică atât exercițiu individual, cât și activitate de colaborare în cadrul grupelor. Pentru învățarea online, colaborarea se realizează prin intermediul fișierelor Documentelor Google. Formularea sarcinilor de lucru, a problemelor ce trebuie rezolvate, pornesc de la situații concrete din viața de zi cu zi și vizează aplicarea de formule de calcul, realizarea de transformări de unități de măsură în SI, compararea și ordonarea mărimilor.