Triunghiuri congruente - aplicații

Sorina Mihaela Stoian

29 ianuarie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 15-20 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru aplicarea cazurilor de congruență a două triunghiuri în probleme practice atât la clasa a VI-a cât și în cadrul unei activități de recapitulare pentru examenul de evaluare națională la elevii de clasa a VIII-a. Activitatea de învățare vizată de acest material constă în modelarea geometrică a unei situații concrete, asociind acesteia metoda triunghiurilor congruente. De asemenea activitatea presupune și argumentarea demersului de rezolvare a unei probleme de geometrie și realizarea de conexiuni practice-aplicative. Astfel materialul prezintă trei probleme practice, rezolvarea lor presupunând aplicarea cazurilor de congruență a triunghiurilor oarecare sau dreptunghice.

Identificarea triunghiurilor congruente

Sorina Mihaela Stoian

29 ianuarie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-15 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptului de triunghiuri congruente, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.Activitatea de învățare vizată de acest material constă în recunoașterea unor triunghiuri congruente în configurații geometrice date.Astfel materialul ilustrează diverse reprezentări grafice în care pot fi identificate mai multe seturi de triunghiuri congruente.