Cazurile de congruență a două triunghiuri - recapitulare

Sorina Mihaela Stoian

29 august 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru recapitularea cazurilor de congruență a două triunghiuri și aplicarea acestora în rezolvarea unor probleme cu caracter practic.Activitățile de învățare vizate de acest material constau în modelarea geometrică a unei situații concrete, asociind acesteia un desen, implicând şi estimări (de exemplu, un traseu acasă – şcoală – teren de sport, reprezentat printr-un triunghi), agumentarea demersului de rezolvare a unei probleme de geometrie și realizarea de conexiuni interdisciplinare sau practic-aplicative.

Cazurile de congruență a două triunghiuri oarecare

Sorina Mihaela Stoian

29 ianuarie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-15 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptului de triunghiuri congruente, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.Activitatea de învățare vizată de acest material constă în stabilirea congruenței unor triunghiuri identificând criteriul de congruență potrivit și apoi utilizarea relației de congruență a triunghiurilor pentru stabilirea congruenței unor segmente sau unghiuri.Acest material prezintă atât teoretic cât și grafic cele trei cazuri de congruență ale triunghiurilor oarecare.