Materialul este structurat pe mai multe secțiuni, cuprinzând chestionar de reactualizare a perechilor de numere ce formează zecea întreagă, scheme de prezentare a procedeului de calcul în scris și exerciții aplicative.Pentru realizarea scăderilor cu trecere peste ordin prin folosirea procedeului de calcul în scris am prezentat scheme grafice pentru înțelegerea algoritmului. Transferul informațional este realizat în secțiunea de exersare, prin aplicarea procedeului de calcul în scris pentru trei exerciții propuse. Rezultatele acestor exerciții pot fi introduse în cadrul aplicației finale, elevii primind feedback sincron asupra corectitudinii rezolvării.