Materialul realizat prezintă informații despre câteva specii de păsări observate în orașe din Transilvania. -„Păsările se adaptează la mediul de viață din aglomerările urbane?” a fost ipoteza de la care am pornit realizarea resursei.Observațiile realizate au avut în vedere obținerea informațiilor despre penajul, aria de răspândire, încadrarea în categoria specie sedentară/migratoare, zona pentru cuibărit sau hrană preferată de păsările prezentate. Am prezentat detalii despre ciocănitoare, graur, pițigoi mare, mierlă și sticlete. Diversitatea speciilor de păsări este ilustrată printr-o serie de imagini sugestive și înregistrări audio ale trilurilor acestora. Pe baza observațiilor înregistrate am concluzionat că speciile de păsări s-au adaptat mediului de viață din orașe.