Activitățile de învățare vizate de acest material constau în transformarea fracțiilor ordinare în fracții zecimale. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5 -7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu fracții ordinare și fracții zecimale, dar poate fi privită ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Vorbire directă și vorbire indirectă

Petru Bucurenciu

29 august 2021 3:00

În această resursă, sunt tratate noțiunile de vorbire directă și vorbire indirectă. În prima parte a resursei se pornește de la două texte scurte, prin care sunt ilustrate cele două tipuri de vorbire, pentru a se ajunge la repere teoretice succinte. Următoarea parte a resursei este dedicată evidențierii pașilor care trebuie urmați atunci când este transformată vorbirea directă în vorbire indirectă. După prezentarea aspectelor menționate anterior și exemplificarea lor, în cadrul resursei este propusă o sarcină de lucru care vizează transformarea unui dialog în vorbire indirectă, ținându-se cont de modelele oferite. Acest exercițiu poate fi rezolvat frontal, individual sau în perechi.