Structura - textului - liric

Anda Laura Silea

29 martie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală. Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într- un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor înțelege organizarea structurală a textului liric, putând să o recunoască și să- o interpreteze înțelesurile în textul literar. Textul liric se studiază în clasa a VIII-a la domeniul de conținut LECTURĂ. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, conceptul devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.

Tema - textului - liric - V.01

Anda Laura Silea

29 martie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor înțelege cum identifică și interpretează corect conceptul de temă a textului liric, având ca text suport la prima vedere.Textul liric se studiază în clasa a VIII-a la domeniul de conținut LECTURĂ. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, conceptul devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.

Textul liric - Test formativ - V.01

Anda Laura Silea

29 martie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport pentru evaluare formative la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea evaluării cu ajutorul itemilor obiectivi în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și având cascop îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială)