Personajele în textul epic

Anda Laura Silea

29 august 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială).Elevii vor asimila modalitatea identificare corectă tipurilor de personaje din textele epice, precum și modalități de identificare a trăsăturilor acestora. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, tipul de text susmenționat devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.

Test - textul epic

Anda Laura Silea

29 august 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială). În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, tipul de text sus menționat devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.