Personajele în textul dramatic

Anda Laura Silea

29 iunie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu.Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială). Elevii vor asimila modalitatea identificare corectă a statutului personajului și a modalităților de caracterizare a acestora. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, tipul de text sus menționat devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.

Rolul dialogului în textul dramatic

Anda Laura Silea

29 iunie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu.Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor dezvolta competența 2.1 prin dezvoltarea capacității de evaluare a informațiilor și a intenției de comunicare în cadrul tiparelor textuale dialogate din textele dramatice. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, tipul de text sus menționat devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.

Textul dramatic - trăsături

Anda Laura Silea

29 mai 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și arezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială. Elevii vor înțelege organizarea structurală a textului dramatic, putând să o recunoască și să interpreteze înțelesurile în textul dramaticTextul dramatic se studiază în clasa a VIII-a la domeniul de conținut LECTURĂ. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte,conceptul devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.

Trăsăturile textului dramatic

Petru Bucurenciu

1 martie 2021 2:00

În această resursă sunt tratate trăsăturile textului dramatic, cu exemplificare pe piesa de teatru „O scrisoare pierdută”, deI.L.Caragiale. Fiecare trăsătură prezentată este ilustrată cu imagini sau cu pasaje din opera literară menționată. Resursa poate fi utilizată atât sub forma prezentării PowerPoint (scenariu), prilej cu care profesorul are posibilitatea de a aduce exemple și explicații suplimentare, cât și sub forma clipului realizat pe baza prezentării.