Rain or shine

Daniela Bunea

29 noiembrie 2021 2:00

Activitatea de învățare presupune rezolvarea a patru sarcini de lucru propuse multimodal:1. Activitate frontală. Elevii potrivesc adjective folosite pentru descrierea vremii cu imaginile potrivite.2. Activitate frontală sau în perechi. Elevii urmăresc un scurt buletin meteorologic și rezolvă un item cu alegere multiplă.Opțiunea corectă conține toate simbolurile referitoare la vreme în ordinea potrivită.3. Frontal sau în perechi, elevii audiază un fragment audio și completează un text lacunar cu adjective care descriu vremea.4. Activitate individuală. Elevii formulează propoziții cu adjective care descriu vremea pentru realizarea unui buletin meteorologic pentru următorul sfârșit de săptămână, după model, folosind conjuncțiile coordonatoare „și” și „dar”.

Întrebări și răspunsuri

Codrut Gabriel Morariu

29 mai 2021 3:00

Materialul este structurat pe mai multe secțiuni, cuprinzând, colecții de imagini, chestionare și tipuri de exerciții reprezentative. În prima secțiune elevii au de parcurs un text adaptat al poveștii „Punguța cu doi bani”, de Ion Creangă. În secțiunea următoare elevii trebuie să selecteze imaginea care ilustrează fragmentul citit. Apoi, elevilor li se solicită descoperirea răspunsurilor la următoarele întrebări: Cine a plecat din curtea moșneagului? Când a plecat cocoșul din curtea moșneagului? Unde a găsit cocoșul punguța cu doi bani? De ce a strigat cocoșul după boier? La final, elevii trebuie să așeze ilustrațiile dintr-o serie, în ordinea desfășurării acțiunilor din poveste.

Cine? Unde? Când?

Codrut Gabriel Morariu

29 mai 2021 3:00

Materialul este structurat pe mai multe secțiuni, cuprinzând, colecții de imagini, chestionare și tipuri de exerciții reprezentative. În prima secțiune elevii au de parcurs un text adaptat al poveștii „Scufița Roșie”, de Frații Grimm. În secțiunea următoare elevii trebuie să selecteze imaginea care ilustrează fragmentul citit. Apoi, elevilor li se solicită selectarea casetei potrivite pentru a indica locul întâmplării. Cerința exercițiului următor este de a identifica timpul desfășurării acțiunii. La final, elevii trebuie să așeze ilustrațiile dintr-o serie, în ordinea desfășurării acțiunilor din poveste.

Eroi de poveste

Codrut Gabriel Morariu

29 mai 2021 3:00

Materialul este structurat pe mai multe secțiuni, cuprinzând, colecții de imagini, chestionare și tipuri de exerciții reprezentative. În prima secțiune elevii trebuie să selecteze caseta potrivită identificând numele personajelor descrise de ghicitori.În secțiunea următoare elevii trebuie să selecteze imaginea care ilustrează povestea „Punguța cu doi bani”. Apoi, elevilor li se solicită selectarea casetelor potrivite pentru a indica personajele poveștii „Motanul încălțat”. Cerința exercițiului următor este de a identifica personaje din povești și să selecteze caseta potrivită locului desfășurării acțiunii la care ele participă. La final, elevii trebuie să așeze ilustrațiile dintr-o serie, în ordinea desfășurării acțiunilor din poveste.