Activitatea de învățare folsoește ca ancoră textul narativ literar, despre care elevii au învățat din clasa a V-a. De aceea, poate fi folosită fie la începutul anului școlar, fie după ce elevii studiază Textul narativ literar în versuri. Structural, resursa video se împarte astfel: I. Definirea termenilor;II. Lucru pe textul „Vulpea și cocoșul” de S. Epure; III.(Auto)Evaluare; IV. Rezolvare

Narativul literar. Aprofundare prin exerciții

Veronica Sandor

29 iulie 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune rezolvarea cerințelor corespunzătoare competenței specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să se raporteze la cunoștințele sale anterioare, verificând înțelegerea textului narativ nonliterar . Demersul este unul stimulativ, care familiarizează elevul cu textul nonliterar narativ. Elevul este condus spre observarea elementelor ce indică trăsături ale textului narativ nonliterar. Elevul va exersa identificarea elemente de detaliu ce indică trăsături ale acestui tip de text. Resursa implică exerciții de recunoaștere, precum și exerciții ce pun în valoare creativitatea elevilor, aceștia fiind sprijiniți să construiască regulile unui ghid montan.

Textul narativ. Laborator de creație

Dorina Kudor

1 martie 2021 2:00

Activitatea de învățare vizează domeniul „Redactare” și cuprinde exerciții de redactare a unei compuneri pe o temă dată, urmărind etapele scrierii: generarea ideilor, planificare, scriere:Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online, în regim sincron și asincron. Prin această resursă educațională deschisă se urmărește familiarizarea elevilor cu forme diverse de reprezentare artistică (pictura), ca sursă de inspirație pentru elaborarea unui plan în vederea scrierii unei narațiuni ficționale.Înainte de vizionarea videoclipului, se poate face referire la cartea „Ce poți face două cuvinte”, volum coordonat de Liviu Papadima, editura Arthur, 2012, pentru a ilustra ideea unui „proiect de text” prin asocieri arbitrare de cuvinte („binomul fantastic”). Este indicată chiar lectura unui text, precum „Pește-pasăre și alte povestiri cu aripi & lacrimi”, de Simona Popescu, sau „Cocoloș Explorator”, de Florin Bican.Este important ca profesorul să realizeze călătoria virtuală, folosind aplicația Google Arts & Culture și să insiste asupra tabloului „Orbii conducându-i pe orbi” și pe asocierea unui element de fantezie, precum râma care poate exista într-un șanț. Cei doi termeni (tablou și râmă) funcționează ca un „binom fantastic” pe care elevii îl pot urmări în partea „Aplicație” din cadrul videoclipului. C. După vizionarea clipului- Elevii pot continua redactarea textului, iar povestirile să fie citite în clasă și publicate pe un site al clasei, blog etc.