Contraste biogeografice

Dorina Nedelea

1 martie 2021 2:00

Activitatea de învățare ce presupune utilizarea acestei resurse de tip video presupune stabilirea corespondenței între informațiile teoretice de la clasă și contexte cunoscute, momente ale vieții cotidiene. Resursa poate fi utilizată între 4 – 20 minute și reprezintă un punct de plecare pentru realizarea unor demersuri investigative referitoare la Univers, prezentând aspecte generale. Elevii au sarcina de a viziona materialul video prin accesarea acestuia, urmărind toate imaginile, materialele video inserate și de a rezolva în scris cerințele scrise la evaluare. Activitatea poate/sau nu implica utilizarea internetului. Resursa este un material video, astfel profesorul sau elevul pot pune pe pauza video-ul atât timp cât consideră necesar pentrua relua explicațiile. Resursa a fost concepută în așa fel încât orice elev să o poată parcurge și singur acasă sau la scoală, dar aceasta poate fi parcursă și frontal la clasa sau în sistem online. Profesorul poate oferi explicații suplimentare elevilor care au nevoie de acestea sau pot permite altor elevi de a explica colegilor informațiile, formandu-și astfel limbajul științific necesar