Elemente meteorologice – Temperatura aerului

Ana Dobrea

29 iulie 2021 3:00

Prin parcurgerea resursei, elevii pot dobândi cunoștințe despre temperatura aerului, factorii care influențează temperatura aerului, instrumentul de măsurare, izoterme, temperaturi maxime și minime absolute înregistrate pe Terra și în România. La finalul resursei, se regăsește o propunere de activitate practică, ce poate deveni activitate de fixare a cunoștințelor prezentate în cadrul resursei, activitate de evaluare/autoevaluare pentru elevi, astfel, prin parcurgerea resursei se pot îmbunătăți învățarea și rezultatele învățării. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare