Identificarea unor cuvinte după numărul de sunete

Codrut Gabriel Morariu

29 august 2021 3:00

Materialul este structurat pe mai multe secțiuni, cuprinzând, colecții de imagini, secțiuni de validare audio a răspunsurilor furnizate și tipuri de exerciții reprezentative.În prima secțiune, elevii lucrează în perechi. Unul dintre ei rostește un cuvânt, iar celălalt ridică tot atâtea degete câte sunete aude în cuvântul rostit. Bate din palme când cuvântul are mai mult de zece sunete.Ei schimbă apoi rolurile pentru cuvintele care urmează.În secțiunea următoare elevii lucrează în perechi. Un elev alege un cartonaș. Colegul rostește un cuvânt care conține atâtea sunete câte cercuri sunt reprezentate pe cartonaș.În primul exercițiu interactiv elevii plasează în dreptul cuvintelor selectate cartonașe conținând trei, patru, cinci sau șase cercuri. În a treia secțiune elevii privesc șase imagini. Ei schimbă ordinea imaginilor din al doilea rând, formând perechile în funcție de numărul sunetelor cuvintelor.

Sunetul inițial al unui cuvânt

Codrut Gabriel Morariu

29 august 2021 3:00

Materialul este structurat pe mai multe secțiuni, cuprinzând, colecții de imagini, secțiuni de validare audio a răspunsurilor furnizate și tipuri de exerciții reprezentative. În prima secțiune, elevii află că sunetul inițial al unui cuvânt este sunetul care se află la începutul acestuia. Apoi ei trebuie să deseneze pe o coală de hârtie cinci obiecte sau ființe ale căror denumiri încep cu sunetul c.În secțiunea următoare elevii trebuie să selecteze imaginile corespunzătoare cuvintelor care încep cu sunetul a. În a treia secțiune elevii privesc trei imagini. Ei rostesc cuvântul corespunzător fiecărei imagini și răspund oral la întrebarea Care este sunetul inițial al fiecărui cuvânt? În a patra secțiune elevii privesc șase imagini. Ei rostesc cuvântul corespunzător fiecărei imagini și răspund oral la întrebările: Care cuvinte conțin sunetul v la începutul lor? Care cuvinte conțin sunetul t la începutul lor? Care cuvinte conțin sunetul e la începutul lor?

Poziția unui sunet în silabă/cuvânt

Codrut Gabriel Morariu

29 august 2021 3:00

Materialul este structurat pe mai multe secțiuni, cuprinzând, colecții de imagini, secțiuni de validare audio a răspunsurilor furnizate și tipuri de exerciții reprezentative. În prima secțiune, elevii despart în silabe cuvintele reprezentate în imagini.În exercițiile următoare ei descoperă sunetele de la începutul cuvintelor, sunetele de la sfârșitul altor cuvinte sau sunete aflate în a doua silabă a cuvintelor date. În secțiunea următoare elevii selectează imaginile corespunzătoare cuvintelor care conțin sunetul a: în prima silabă; în a doua silabă; în poziție inițială.

Schimbarea sensului unui cuvânt prin schimbarea unui sunet

Codrut Gabriel Morariu

29 august 2021 3:00

Materialul este structurat pe mai multe secțiuni, cuprinzând, colecții de imagini, secțiuni de validare audio a răspunsurilor furnizate și tipuri de exerciții reprezentative.În prima secțiune, elevii fac cunoștință cu o poezie despre schimbarea sensului unor cuvinte prin înlocuirea unor sunete. În secțiunea următoare elevii descoperă că sensul cuvintelor se modifică atunci când este schimbat sunetul inițial, unul din sunetele din interiorul cuvântului, sau când este înlocuit sunetul final. În a treia secțiune elevii privesc șase imagini. Ei au de schimbat ordinea imaginilor din al doilea rând, formând perechile cuvintelor obținute prin modificarea unui sunet din cuvântul inițial. În secțiunea următoare elevii trebuie să descopere câte două cuvinte obținute prin schimbarea sunetului inițial al cuvintelor cal, tort și Marte.

Jocuri cu silabe

Codrut Gabriel Morariu

29 iulie 2021 3:00

Materialul este structurat pe mai multe secțiuni, cuprinzând, colecții de imagini, secțiuni de validare audio a răspunsurilor furnizate și tipuri de exerciții reprezentative.În prima secțiune, elevii au de descoperit numărul silabelor din cuvintele reprezentate de imagini. Ei lucrează în perechi: unul rostește cuvântul, iar celălalt ridică un deget când cuvântul auzit are o silabă, ridică două degete pentru cuvintele formate din două silabe și bate din palme pentru cuvintele formate din trei silabe.În secțiunea următoare elevii aleg o silabă de pe cartonașele ilustrate. Ei vor găsi cuvinte în care silaba aleasă se află la început. Apoi caută cuvinte în care silaba selectată se află în interior. Elevii descoperă cuvinte în care silaba aleasă se află la final.În a treia secțiune, conducătorul jocului rostește pe silabe un cuvânt. Următorul jucător va rosti un cuvânt care trebuie să înceapă cu ultima silabă a cuvântului rostit de jucătorul anterior.

Poziția unui sunet în cuvânt

Codrut Gabriel Morariu

29 iulie 2021 3:00

Materialul este structurat pe mai multe secțiuni, cuprinzând, colecții de imagini, secțiuni de validare audio a răspunsurilor furnizate și tipuri de exerciții reprezentative. În prima secțiune, elevii fac cunoștință cu o poezie despre poziția sunetelor în cuvinte. Acestea pot fi poziționate la începutul cuvântului, în interiorul cuvântului sau la sfârșitul acestuia. În secțiunea următoare elevii descoperă locul sunetului t la începutul cuvântului „tren”, în interiorul cuvântului „cartofi” și la sfârșitul cuvântului „cort”. În a treia secțiune elevii privesc șase imagini. Ei au de descoperit poziția sunetului t în cuvintele ilustrate de imagini.

Numărători melodice

Codrut Gabriel Morariu

29 iulie 2021 3:00

Materialul este structurat pe mai multe secțiuni, cuprinzând, colecții de imagini, secțiuni de validare audio a răspunsurilor furnizate și tipuri de exerciții reprezentative. În prima secțiune, elevii au de descoperit patru numărători. Elevii sunt grupați în perechi. Un elev citește primele două versuri, colegul citește următoarele două versuri, iar ultimele două versuri le vor rosti împreună. În secțiunea următoare elevii aleg varianta melodică potrivită fiecărei numărători, prezentând alegerea echipei în fața clasei. În a treia secțiune elevii spun cum ar începe o numărătoare despre copilărie, formulând cel puțin două versuri.Apoi, elevilor li se solicită găsirea versului potrivit fiecărei imagini din seria dată, pornind de la versul inițial: Avion cu motor Trei căței, patru pisici Un cățel și un pisoi

Jocuri cu sunete

Codrut Gabriel Morariu

29 iulie 2021 3:00

Materialul este structurat pe mai multe secțiuni, cuprinzând, colecții de imagini, secțiuni de validare audio a răspunsurilor furnizate și tipuri de exerciții reprezentative. În prima secțiune, elevii rostesc cuvântul corespunzător fiecărei imagini. Apoi răspund oral la întrebarea Cu ce sunet începe fiecare cuvânt?La finalul secțiunii elevii răspund oral la întrebarea Cu ce sunet se termină fiecare cuvânt? În secțiunea următoare elevii rostesc cuvântul corespunzător fiecărei imagini. Apoi le selectează pe acelea care încep cu sunetul a. Elevii au de găsit cel puțin trei cuvinte care să conțină sunetul a în interior. Apoi ei spun cel puțin trei cuvinte care se termină cu sunetul e. În a treia secțiune, conducătorul jocului rostește un cuvânt. Următorul jucător va rosti un cuvânt care trebuie să înceapă cu ultimul sunet al cuvântului rostit de jucătorul anterior.

Sunete în cuvinte

Florentina Pufan

29 martie 2021 3:00

Activitatea de învățare: desenarea unor obiecte/ființe cu relevanță pentru copii, a căror denumire conține (în poziție inițială sau finală) sunetul specificat.Resursa este realizată în Microsoft PowerPoint, iar la final a fost exportată într-un material video. Fiecare diapozitiv conține un cuvânt scris cu litere mari de tipar. Este identificat sunetul inițial sau final din acel cuvânt și marcat cu o culoare distinctă. Pe același diapozitiv se află și desenul pas cu pas, care reprezintă acel cuvânt. După identificarea sunetului și după realizarea desenului, urmează un diapozitiv cu trei imagini a căror denumiri conțin sunetul inițial sau final ales anterior. Toate indicațiile și explicațiile sunt audio.Următoarele diapozitive urmează aceeași structură:Cuvânt scris cu litere mari, de tipar;Citirea cuvântului;Identificarea sunetului inițial sau final; Citirea altor cuvinte cu sunetul specificat (inițial sau final);Pentru a avea continuitate, la finalul resursei există o provocare.Copiii trebuie să aleagă din patru cuvinte, acel cuvânt care începe cu sunetul M și să încerce să deseneze pas cu pas ce reprezintă acel cuvânt.