Tipare textuale idei Pro - Contra

Anda Laura Silea

29 ianuarie 2021 2:00

În cadrul activității de învățare se va urmări dezvoltarea competenței de redactare a unui text complex, în care să-și exprime puncte de vedere argumentate pe diverse teme sau cu referire la diverse texte citite Materialul video se poate integra în scenariul didactic, pornindu-se de la exerciții de spargerea gheții prin care se pot identifica reacții pro sau contra la anumite teme Profesorul poate defini teoretic textul argumentative după finalizarea exercițiului de spargerea gheții, sintetizând pozițiile asumate de elevi. Elevii vor primi, ca sarcină de lucru, construirea unor puncte de vedere pro – contra conforme cerinței: Amintește-ți cum ai făcut să-ți convingi părinții să îți cumpere un obiect pe care ți-l doreai pentru că ai vizionat o reclamă, iar ei considerau că nu este absolut necesar sau util. Ce argumente ai folosit ?Materialul video poate fi oprit. Profesorul clarifică conceptul de text argumentativ și apoi discută utilizând materialul video tiparele textuale de structurare a ideilor pro-contraElevii pot urmări materialul și individual. Elevii vor primi indicații asupra modului de redactare corectă a unui text argumentativ care să conțină argumente și contraargumente.Elevii vor exersa competența de redactare a unui text complex, în care să își exprime puncte de vedere argumentate, fiind îndrumați de profesorul de la clasă pentru completarea cerințelor oferite de autorul resursei. Feedbackul va fi oferit de profesorul de la clasă. Activitatea poate fi organizată frontal sau pe grupe în cadrul unei ore de curs, dar și în sistem online sincron prin folosirea materialului ca suport pentru predarea online sau de tip blended learning- Resursa educațională propusă poate constitui un element de sine stătător de învățare într-o activitate asincronă online sau un element integrat unui scenariu didactic desfășurat la ora de curs sau la orele de curs de tip blended learning. Resursa poate fi utilizată ca parte componentă a unei secvențe de lecție (lecție de fixare a cunoștințelor sau lecție de recapitulare) alocându-i-se aproximativ 50 de minute.