Activitatea de învățare ce ar recomanda utilizarea acestei resurse de tip video presupune selectarea și utilizareainformațiilor relevante în vederea identificării, familiarizării, asimilării și aplicării datelor necesare rezolvării uneiprobleme/situații-problemă, de exemplu: însușirea algoritmului de completare a configurațiilor electronice pentru primele 20 de elemente din Tabelul Periodic. Pe baza conceptelor studiate,se insistă pentru aplicarea regulilor în scopul reprezentării/modelării grafice a structurilor electronice ale primelor 20 de elemente din Tabelul Periodic.Resursa poate fi utilizată între 5 – 20 minute în funcție de nivelul clasei sau de nivelul pregătire al elevului, capacitateade observare, selectare și aplicare a valorilor necesare din Tabelul Periodic al Elementelor.