Mulțimea numerelor reale

Lilla Pellegrini

29 septembrie 2021 3:00

Activitatea de învățare vizată de acest material constă în sortarea unor numere naturale, întregi, raționale sau iraționale în funcție de mulțimea căreia îi aparțin utilizând terminologia adecvată.Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online, secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manualele digitale. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea noțiunii de număr real și a relației de incluziune dintre cele patru mulțimi de numere studiate în gimnaziu. Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un context mai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.