Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de principalele reguli de igienă pentru menținerea unei stări de sănătate a sistemului nervos. La finalul resursei se regăseșc două propuneri de activități ce pot deveni activitață de evaluare /autoevaluare și temă de reflecție pentru elevi, astfel, prin parcurgerea resursei se pot îmbunătăți învățarea și rezultatele învățării.Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, poate fi creată o nouă activitate cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.