Șiruri de numere

Codrut Gabriel Morariu

29 aprilie 2021 3:00

Materialul este structurat pe mai multe secțiuni, cuprinzând, colecții de imagini și exerciții reprezentative pentru ilustrarea șirurilor de numere. La început am amintit noțiunile de șir crescător și șir descrescător. Secvența următoare solicită elevilor completarea unor șiruri, pe baza descoperirii regulilor de scriere a acestora. În secțiunea următoare am propus exerciții de descoperire a regulilor de formare a șirurilor și de identificare a „intrusului”. În secțiunea finală elevii au de format un mesaj din 5 litere descoperite prin găsirea numerelor care completează un șir inițial.