Resursa cuprinde formularea unor probleme simple după imagini/desene/scheme date și rezolvarea acestora folosind denumiri/simboluri matematice, dar și transformarea unei probleme rezolvate folosind operațiile cunoscute, adunare sau scădere, în concentrul 0-100. Resursa cuprinde exemple privind transformarea întrebării problemelor date, stimulând creativitatea și gândirea critică a copiilor. Exemplele date sunt introduse prin probleme dintr-un „tărâm magic”, făcând trimitere înspre imaginație, creativitate.

Resursa cuprinde formularea unor probleme simple după imagini/scheme/desene date și rezolvarea acestora folosind operațiile cunoscute, adunare și scădere în concentrul 31-100. Accentul este pus pe modalități de compunere a problemelor (variante model) și scrierea corectă a operațiilor corespunzătoare, utilizând denumiri/simboluri matematice, a răspunsului problemei și verificarea rezolvării.

Probleme simple după imagini date

Gabriela Krisan

29 august 2021 3:00

Resursa cuprinde: chestionar realizat în Google Forms, resursă tip test; utilizarea unor itemi cu alegere multiplă, itemi tip pereche (corespondența dintre rezolvarea corectă a problemelor după imagini date); rezolvarea problemelor după imagini date, folosind operațiile de adunare sau scădere în concentrul 0-100;

Resursa cuprinde formularea unor probleme simple după imagini/scheme/desene date și rezolvarea acestora folosind operațile cunoscute, adunare și scădere în concentrul 0-31. Accentul este pus pe modalități de compunere a problemelor (variante model) și scrierea corectă a operațiilor corespunzătoare, a răspunsului problemei și verificarea rezolvării.

Ce știu? Cât știu? Cum știu?

Didina Botgros

29 martie 2021 3:00

În testul formativ propus este vizată competența 1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice, prin intermediul unor itemi obiectivi – cu alegere multiplă sau duală. Prin itemii proiectați este testată capacitatea elevilor de a rezolva exerciții variate de tipul: „Află suma/diferența/produsul/câtul/jumătatea/sfertul/dublul etc.”. Testul poate fi aplicat în mediul online, deoarece acesta este replicat în aplicația Google Forms. În mediul online, elevul primește feedback imediat, așadar evaluarea este eficientă. Fișa de evaluare este creată pentru a fi utilizată în cadrul unei lecții de recapitulare/evaluare.