Segmente

Lilla Pellegrini

29 aprilie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material sunt de măsurarea lungimii unor segmente, reprezentare prin desen a unor segmente congruente, a mijlocului unui segment.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrele didactice, la clasă sau online, poate fi un suport pentru realizarea unei secvențe de lecție. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea conceptelor introductive despre segmente (distanța dintre două puncte; lungimea unui segment; segmente congruente; mijlocul unui segment), dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe specifice (după finalizarea domeniului de conținut Geometrie, clasa a V-a). Un rezultat al parcurgerii acestei secvențe de către elevi ar fi conștientizarea complexității lumii înconjurătoare și încurajarea implicării elevului în autoevaluare. Învățarea este orientată către elev, îî permite elevului să-şi aleagă conținutul şi instrumentele corespunzătoare propriilor interese, necesități. Scopul secvenței este eficientizarea procesul de învățare printr-o abordare diferită a conceptelor.