Scrierea literei a mare de mână

Oana Oana

29 octombrie 2021 3:00

Resursa are incluse următoarele tipuri de activități: identificarea elementelor grafice care conțin litera a mare de mână; scrierea literei folosind elementele grafice învățate.

Scrierea în baza 10. Scrierea în baza 2

Raluca Tuliga

29 septembrie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în scrierea numerelor în baza 10 și scrierea în baza 2. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 6 - 8 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu numere naturale, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități maiample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.