Fișă de lucru pentru fixare în cadrul lecțiilor despre adunarea și scăderea numerelor de la 0 la 1000000 fără trecere peste ordin. Se propun variante diferite de exersare a calculelor. În feedback-ul pe răspunsuri incorecte se oferă informații despre algoritmi și corectitudinea calculelor. Exercițiile propuse sunt însoțite de ilustrații suport relevante, realizate conform temei generale a fișei. Formularul electronic conține alocare de punctaj pentru a permite autoevaluarea, feedback final și link special care permite reluarea. Forma de bază a resursei este formularul electronic Google.

Adunarea și scăderea numerelor naturale

Raluca Tuliga

29 iulie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în efectuarea de calcule cu numere naturale folosind proprietăți ale operațiilor aritmetice.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5 -7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu fracții ordinare, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Adunarea și scăderea fracțiilor zecimale

Sorina Mihaela Stoian

29 iunie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea tipurilor de fracții zecimale și a comparării acestora, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în efectuarea de operații (adunare și scădere) cu numere raționale exprimate sub formă de fracție zecimală și/sau ordinară.

Scăderea numerelor întregi

Lilla Pellegrini

29 mai 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în Utilizarea regulilor specifice pentru efectuarea operațiilor cu numere întregi, în această secvență scăderea numerelor întregi.Resursa de învățare a fost concepută cu scopul de a susținepredarea și învățarea în diferite contexte. Scopul principal alresursei este de oferirea unei surse de experiență de învățareeficientă. Filmul realizat poate ajuta elevii în procesul de învățare, le poate lărgi experiența de învățare și totodată să satisfacă câteva dintre nevoile lor de învățare. Resursa cuprinde o etapă de captare a atenției și evaluare inițială (primele activități de învățare) și o etapă de prezentareși interpretare. Această etapă încurajează comunicarea șiinteracțiunea profesorul-elev, resursa poate să constituie suport,dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online. A treia etapă este reprezentată de activitățile de învățare care au ca și scop evaluarea rezultatelor învățării, eficacitatea și contribuția resursei în atingerea obiectivelor stabilite (formarea competenței specifice). Secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manual. Pot fi alese doar anumite activități de învățare și parcurse doar acelea sau se poate prezenta toate resursa. Totodată materialul poate fi parcurs și individual de către elevi, în ritmul lor propriu.Utilizarea resursei Scăderea numerelor întregi îi ajută pe elevi să construiască cunoștințe mai aprofundate despre Scăderea numerelor întregi și să își dezvolte strategiile individuale de învățare. Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un context mai larg (situația financiară, temperatura),resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.

Materialul este structurat pe mai multe secțiuni, cuprinzând chestionar de reactualizare a perechilor de numere ce formează zecea întreagă, scheme de prezentare a procedeului de calcul în scris și exerciții aplicative.Pentru realizarea scăderilor cu trecere peste ordin prin folosirea procedeului de calcul în scris am prezentat scheme grafice pentru înțelegerea algoritmului. Transferul informațional este realizat în secțiunea de exersare, prin aplicarea procedeului de calcul în scris pentru trei exerciții propuse. Rezultatele acestor exerciții pot fi introduse în cadrul aplicației finale, elevii primind feedback sincron asupra corectitudinii rezolvării.