My School

Andreiacamelia Timofte

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare presupune realizarea a patru cerințe corelate, corespunzătoare celor cinci subcompetențe specifice enunțate. Parcurgerea acestora permite elevului să se angreneze într-un demers didactic stimulativ, care motivează elevul în efortul de învățare Timp estimat pentru realizarea întregii activități 25 până la 35 de minute, în funcție de nivelul grupului țintă.Activitatea 1 1.1. Oferirea unei reacții non verbale adecvate, la salut/o întrebare/instrucțiune simplă rostită clar și rar. 2.1. Reproducerea unor formule /unor mesaje simple si scurte, respectând pronunția și intonația specificăElevii urmăresc videoclipul despre universul școlar și pronunță elementele de vocabular. Repetarea activității permite exersarea competențelor de pronunție corectă.Dacă nivelul de limbă al elevilor permite, se pot enunța structuri mai complexe: ex. We have PE (Physical Education) class in the gym. Cadrul didactic explică abrevierile utilizate în denumirile obiectelor de studiu.Activitate frontalăTimp estimat 5-7 minuteActivitatea 2 1.3. Identificarea unor aspecte culturale simple3.2. Identificarea semnificației globale a unui text simplu pe teme familiareElevii rezolvă itemii care alcătuiesc un puzzle, prin selectarea răspunsului corect. Itemii furnizează elemente grafice care permit înțelegerea modului de utilizare corectă a structurilor gramaticale there is/there are.Cadrul didactic poate detalia, dacă se impune.Ex: There is + a ( countable noun, singular form)There is + some ( uncountable noun)There are + some (countable noun, plural form)Rezolvarea corectă dezvăluie un personaj binecunoscut de către elevi. Cadrul didactic poate valorifica activitatea prin adresarea mai multor întrebări: Who are his friends? Where does he study? etc. Activitatea frontală. Timp estimat 7-9 minute.