A fost Leonardo da Vinci un geniu?

Stoica Stan

29 iulie 2021 3:00

Materialul, realizat în aplicația Livresq (link:https://library.livresq.com/details/60f3b5f37992070007c14e50), este despre consecințele preocupărilor multiple ale lui Leonardo și despre importanța efortului, a perseverenței, pentru punerea în valoare a talentului și atingerea perfecțiunii. Pentru a valorifica tema și a-i da relevanță, la sfârșit este propusă o dezbatere despre necesitatea unei bune pregătiri în mai multe domenii, în zilele noastre.

Evaluare formativă

Anemaria Cirlan

29 ianuarie 2021 2:00

Activitatea de învățare presupune și evaluarea formativă prin care cunoștintele și competențele elevilor sunt verificate. Evaluarea propune atât itemi obiectivi cât și semiobiectivi pentru a asigura o determinare a nivelului de învățare și însușire de competențe cât mai corect.Timpul destinat resursei poate fi între 10 și 20 minute în funcție de nivelul clasei.Resursa poate fi utilizată în variantă printată, fără acces la internet, dar și în varianta electronică conexiune la internet accesând link-ul afiliat. Resursa presupune îndeplinirea următoarelor aspecte: Consolidarea spatiului și timpului istoric Cunoașterea diferitelor personalități și creații ale acestora. Analiza surselor de informare de tip text și imagini