Activitate remedială - Unități de măsură

Rodica Doinita Cocalea

29 octombrie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport pentru activitatea remedială asociată testului de evaluarea inițială de la începutul clasei a VI-a. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal, dar poate fi folosită foarte bine și pentru testarea online. Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron, la clasă sau ca studiu individual. Resursa educațională propusă poate constitui un material desine stătător folosit pentru administrarea la clasă în urma testului inițial, dar poate fi folosită și ca studiu individual pentru elevii absolvenți ai clasei a V-a. Activitatea remedială constă într-un set de exerciții, organizate pe 5 secvențe, fiecare având câte 5 itemi care vizează: transformări ale unităților de măsură standard folosind fracții zecimale, calcularea perimetrului unei figuri geometrice, evidențiind intuitiv perimetrul, calcularea ariei unei figuri geometrice, aplicarea formulei pentru calculul volumului unui cub şi a unui paralelipiped dreptunghic. Itemii sunt cu alegere multiplă, cu 4 câte variante de răspuns,dintre care unul este cel corect, iar ceilalți, distractorii,urmăresc greșeli tipice conceptuale sau procedurale.

Materialul propus a fost conceput ca suport pentru activitatea remedială asociată testului de evaluarea inițială de la începutul clasei a VI-a.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal, dar poate fi folosită foarte bine și pentru testarea online. Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron, la clasă sau ca studiu individual.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru administrarea la clasă în urma testului inițial, dar poate fi folosită și ca studiu individual pentru elevii absolvenți ai clasei a V-a.Activitatea remedială constă într-un set de exerciții, organizate pe 5 secvențe, fiecare având câte 5 itemi care vizeazăefectuarea de calcule cu fracții ordinare folosind operațiile aritmetice şi proprietățile acestora. Itemii sunt cu alegere multiplă, cu 4 câte variante de răspuns, dintre care unul este cel corect, iar ceilalți, distractorii, urmăreasc greșeli tipice conceptuale sau procedurale.

Materialul propus a fost conceput ca suport pentru activitatea remedială asociată testului de evaluarea inițială de la începutul clasei a VI-a.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal, dar poate fi folosită foarte bine și pentru testarea online. Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron, la clasă sau ca studiu individual.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru administrarea la clasă în urma testului inițial, dar poate fi folosită și ca studiu individual pentru elevii absolvenți ai clasei a V-a.Activitatea remedială constă într-un set de exerciții, organizate pe 5 secvențe, fiecare având câte 5 itemi care vizeazăefectuarea de calcule cu fracții zecimale folosind operațiile aritmetice şi proprietățile acestora. Itemii sunt cu alegere multiplă, cu 4 câte variante de răspuns, dintre care unul este cel corect, iar ceilalți, distractorii, urmăreasc greșeli tipice conceptuale sau procedurale.

Materialul propus a fost conceput ca suport pentru activitatea remedială asociată testului de evaluarea inițială de la începutul clasei a VI-a. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal, dar poate fi folosită foarte bine și pentru testarea online. Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron, la clasă sau ca studiu individual.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru administrarea la clasă în urma testului inițial, dar poate fi folosită și ca studiu individual pentru elevii absolvenți ai clasei a V-a. Activitatea remedială constă într-un set de exerciții, organizate pe 5 secvențe, fiecare având câte 5 itemi care vizează efectuarea de calcule cu numere naturale folosind operațiile aritmetice şi proprietățile acestora. Itemii sunt cu alegere multiplă, cu 4 câte variante de răspuns, dintre care unul este cel corect, iar ceilalți, distractorii, urmăreasc greșeli tipice conceptuale sau procedurale.

Părțile textului scris de mână

Veronica Sandor

29 august 2021 3:00

Materialul propus reprezintă exersarea noțiunilor învățate cu privire la etapele scrierii, așezarea în pagină, corectitudinea mesajului și corelarea acestora, într-un demers ce pleacă de la lectura și înțelegerea unui text, spre particular prin identificarea părților textului scris de mână, a etapelor scrierii și completarea spațiilor lacunare cu semnele de punctuație potrivite. Exercițiile selectate sunt dinamice, având atașate exemple și explicații. Textul selectat pentru lectură reprezintă un bilet realizat de Endre, un băiețel din clasa a V-a. Materialul poate fi folosit de profesor atât în etapa de captare a atenției dar și în cea de transfer a cunoștințelor sau în cadrul unor activități de învățare remedială.