Descrierea unei emoții: uimirea

Petru Bucurenciu

29 iulie 2021 3:00

În această resursă, este tratat un conținut din programa școlară, aferent domeniului „Redactare”: descrierea unei emoții, optându-se pentru „uimire”. În prima parte a resursei este prezentată noțiunea de emoție și sunt enumerate principalele caracteristici ale uimirii. Următoarea parte a resursei este dedicată evidențierii pașilor care trebuie urmați atunci când este redactat un text în care este descrisă o emoție, oferindu-se un exemplu de text în care este descrisă uimirea. După prezentarea aspectelor menționate anterior și exemplificarea pe textul ales, în cadrul resursei este propusă o sarcină de lucru care vizează descrierea altei emoții, la alegere. Sarcina de lucru va fi rezolvată individual, iar textul creat va fi prezentat în fața colegilor. Este oferită și o grilă de verificare.

The Parts of a Book

Daniela Bunea

29 mai 2021 3:00

Activitatea de învățare presupune rezolvarea a patru sarcini de lucru propuse multimodal:1. Frontal sau în perechi, elevii identifică titluri de cărți și participă la schimburi verbale orale simple.2. Activitate frontală. Elevii grupează elementele de vocabular prezentate în două coloane: librărie și bibliotecă.3. În perechi, elevii scriu câte o etichetă simplă pentru elemente prezente pe pagina de titlu a unei cărți.4. Elevii completează un text lacunar simplu cu elemente noi de vocabular.Sarcinile de lucru sunt într-o succesiune logică, de la simplu la complex. Tema și contextul de comunicare le sunt familiare elevilor, sunt adecvate vârstei și nivelului de competență lingvistică ale acestora.

Textul narativ. Laborator de creație

Dorina Kudor

1 martie 2021 2:00

Activitatea de învățare vizează domeniul „Redactare” și cuprinde exerciții de redactare a unei compuneri pe o temă dată, urmărind etapele scrierii: generarea ideilor, planificare, scriere:Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online, în regim sincron și asincron. Prin această resursă educațională deschisă se urmărește familiarizarea elevilor cu forme diverse de reprezentare artistică (pictura), ca sursă de inspirație pentru elaborarea unui plan în vederea scrierii unei narațiuni ficționale.Înainte de vizionarea videoclipului, se poate face referire la cartea „Ce poți face două cuvinte”, volum coordonat de Liviu Papadima, editura Arthur, 2012, pentru a ilustra ideea unui „proiect de text” prin asocieri arbitrare de cuvinte („binomul fantastic”). Este indicată chiar lectura unui text, precum „Pește-pasăre și alte povestiri cu aripi & lacrimi”, de Simona Popescu, sau „Cocoloș Explorator”, de Florin Bican.Este important ca profesorul să realizeze călătoria virtuală, folosind aplicația Google Arts & Culture și să insiste asupra tabloului „Orbii conducându-i pe orbi” și pe asocierea unui element de fantezie, precum râma care poate exista într-un șanț. Cei doi termeni (tablou și râmă) funcționează ca un „binom fantastic” pe care elevii îl pot urmări în partea „Aplicație” din cadrul videoclipului. C. După vizionarea clipului- Elevii pot continua redactarea textului, iar povestirile să fie citite în clasă și publicate pe un site al clasei, blog etc.

Cuvinte și enunțuri - versiune corectată

Dorina Kudor

1 martie 2021 2:00

Activitatea de învățare vizează domeniul „Redactare”, cuprinzând exercițiide asociere corespunzătoare text-imagine/desen, scheme pe baza unuicuvânt.Conținuturile abordate sunt etapele scrierii: generarea ideilor, descoperireaunor subiecte din universul familiar, prin: crearea de asocieri obișnuite și inedite între cuvinte; imaginarea unui scenariu narativ simplu; redactarea unui text narativ simplu.Prin utilizarea videoclipului „Fantezia din cuvinte” este valorificatăcreativitatea individuală și în grup.Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online,în regim sincron și asincron.Organizarea și desfășurarea activității de învățare:A. Înainte de vizionarea videoclipului1. Se pot actualiza cunoștințele despre cuvânt (formă și sens) și desprecâmpul lexical.2. Este indicată o discuție despre rolul fanteziei în viață și în texteleliterare.B. Vizionarea videoclipului- Pentru fiecare dintre cele cinci tipuri de exerciții, este indicat să fie opritclipul înainte de exemplul de text creat, în așa fel încât elevii să creezepropriile texte, apoi să le compare cu cele oferite ca exemplu pentru asesiza individualitatea fanteziei creatoare și posibilitatea de a evitaclișeele.- Elevii pot crea scurte texte individual, în perechi sau în grup.C. După vizionarea clipului- Profesorul poate cere elevilor să aplice cele cinci tehnici de explorare afanteziei din cuvinte pentru alte cuvinte.- Se poate crea chiar un proiect cu tema „Fantezia din cuvinte”, care să fieactualizat pentru fiecare parte de vorbire studiată.- Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 100-150 deminute.

Fantezia din cuvinte

Dorina Kudor

1 martie 2021 2:00

Activitatea de învățare vizează domeniul „Redactare”, cuprinzând exerciții de asociere corespunzătoare text-imagine/desen, scheme pe baza unui cuvânt. Conținuturile abordate sunt etapele scrierii: generarea ideilor, descoperirea unor subiecte din universul familiar, prin: crearea de asocieri obișnuite și inedite între cuvinte; imaginarea unui scenariu narativ simplu; redactarea unui text narativ simplu.Prin utilizarea videoclipului „Fantezia din cuvinte” este valorificată creativitatea individuală și în grup.Această resursă poate fi folosită atât în activități față în față, cât și online, în regim sincron și asincron. Organizarea și desfășurarea activității de învățare: A. Înainte de vizionarea videoclipului 1. Se pot actualiza cunoștințele despre cuvânt (formă și sens) și despre câmpul lexical. 2. Este indicată o discuție despre rolul fanteziei în viață și în textele literare. B. Vizionarea videoclipului- Pentru fiecare dintre cele cinci tipuri de exerciții, este indicat să fie oprit clipul înainte de exemplul de text creat, în așa fel încât elevii să creeze propriile texte, apoi să le compare cu cele oferite ca exemplu pentru a sesiza individualitatea fanteziei creatoare și posibilitatea de a evita clișeele. - Elevii pot crea scurte texte individual, în perechi sau în grup.C. După vizionarea clipului- Profesorul poate cere elevilor să aplice cele cinci tehnici de explorare a fanteziei din cuvinte pentru alte cuvinte.- Se poate crea chiar un proiect cu tema „Fantezia din cuvinte”, care să fie actualizat pentru fiecare parte de vorbire studiată.- Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 100-150 de minute.