Receptarea textului oral

Petru Bucurenciu

29 august 2021 3:00

Resursa educațională conține trei sarcini de lucru care vizează receptarea textului oral – snoava „Boierul și Păcală”, de Ioan Slavici.Prima sarcină presupune ascultarea globală a textului, cu scopul înțelegerii acestuia. Verificarea înțelegerii textului se realizează prin intermediul unui exercițiu care cuprinde itemi cu alegere multiplă, cu 4 variante de răspuns, dintre care unu este corect. La final, elevul poate verifica dacă a răspuns corect, reascultând textul sau apelând la formularul Microsoft anexat.A doua sarcină de lucru este reprezentată de un exercițiu care presupune ascultarea punctuală a textului oral, cu scopul de a completa enunțurile date cu cuvinte din textul dat. Așadar se insistă asupra informațiilor esențiale, de detaliu din textul audiat.A treia sarcină de lucru îi solicită elevului să realizeze rezumatul unui pasaj din textul audiat, și anume conversația dintre Păcală și boier. Elevului îi sunt oferite anumite sugestii utile în vederea redactării rezumatului. De asemenea, acesta are posibilitatea de a reasculta pasajul indicat înainte de a rezolva exercițiul sau după rezolvare,pentru a se verifica.Cuvinte-cheie: text oral, dialog, rezumat, receptarea textului

Forme de guvernâmânt

ROȘIORU SILVIU-STELICĂ

16 martie 2020 11:25

Motivație: această lecție este importantă deoarece elevii analizează formele de conducere și organizare ale statelor lumii. Condiții prealabile: elevii au cunoștințe anterioare referitor la sensul unor termeni precum monarhie sau republică; lecția presupune un grad ridicat de interdisciplinaritate. Obiectivul fundamental: formarea de priceperi și deprinderi în vederea dobândirii de noi cunoștințe referitoare la formele de guvernământ existente pe glob și care s-au individualizat în decursul istoriei.

Acest material îmbină cunoștințe despre carte... de la cartea clasică, cea care „miroase a tipar” la cartea digitală, în format electronic.

Școala care învață

Mirela Iacob

6 februarie 2020 8:41

O scurtă prezentare a școlii care învață