Rapoarte și proporții I (recapitulare)

Lilla Pellegrini

29 august 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în modelarea matematică a dependențelor direct sau invers proporționale.Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online,secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manualele digitale. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea și aprofundarea noțiunilor legate de rapoarte și proporții.Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un context mai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.

Rapoarte și proporții. Raportul procentual (1)

Lilla Pellegrini

29 august 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în interpretarea unui raport ca raport procentual.Resursa educațională poate să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă sau online,secvența de lecție cuprinde exemple diferite față de manualele digitale. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcursedoar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea și aprofundarea noțiunilor legate de raportulprocentual și elemente de organizare a datelor.Un rezultat palpabil al resursei, din perspectiva elevilor, ar fi posibilitatea de a aplica cunoștințele dobândite într-un contextmai larg, resursa oferind oportunități sporite pentru învățare.

Rapoarte (I)

Rodica Doinita Cocalea

29 ianuarie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual. Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-15 minute. Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea noțiunii de raport între două numere, dar și a noțiunii de raport procentual. Resursa propusă poate fi folosită singură sau ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitatea de învățare vizată de acest material constă în identificarea, citirea, scrierea și exemplificarea de rapoarte în care termenii sunt numere sau de raport procentual, prin exemple din practică/cotidian.

Rapoarte (III)

Rodica Doinita Cocalea

29 ianuarie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe,dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-15 minute. Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât si asincron. Resursa educațională propusă poate constitui un materialde sine stătător folosit pentru înțelegerea noțiunii de raportdintre două mărimi fizice diferite fel cu ar fi: viteza și densitatea.Resursa propusă poate fi folosită singură sau ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe. Activitatea de învățare vizată de acest material constă în identificarea, citirea, scrierea și exemplificarea de rapoarte care vizează noțiunile intradisciplinare sau interdisciplinare în care apar rapoarte, prin exemple din practică/cotidian.

Rapoarte (II)

Rodica Doinita Cocalea

29 ianuarie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 10-15 minute. Materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron. Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea noțiunii de raport dintre două mărimi fizice de același fel cu ar fi: scara unei hărți, concentrația unei soluții, titlul unui aliaj. Resursa propusă poate fi folosită singură sau ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.Activitatea de învățare vizată de acest material constă în identificarea, citirea, scrierea și exemplificarea de rapoarte care vizează noțiunile intradisciplinare sau interdisciplinare în care apar rapoarte, prin exemple din practică/cotidian