Compararea puterilor

Raluca Tuliga

29 septembrie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în compararea a două numere scrise sub formă de puteri folosindaducerea la aceeași bază sau la același exponent. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5 - 7 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu numere naturale, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Puterea cu exponent natural a unui număr natural

Raluca Tuliga

29 august 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în efectuarea de calcule cu numere naturale folosind proprietăți ale operațiilor aritmetice. Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 7 - 9 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu numere naturale, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe.

Activitățile de învățare din acest material constau în utilizarea regulilor specifice pentru efectuarea operațiilor cu numere întregi, în această secvență calcularea puterii cu exponent număr natural a unui număr întreg nenul.Resursa educațională poate fi utilizată de către orice profesor de matematică, la clasă sau online, fiind un suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 13 minute. Pot fi alese doar anumite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea conceptelor de puterea unui număr întreg, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe specifice corespunzătoare domeniului de conținut Mulțimea numerelor întregi.