Rădăcina pătrată a pătratului unui număr natural

Sorina Mihaela Stoian

29 septembrie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid,fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât înregim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru definirea, identificarea și aplicarea noțiunii de rădăcină pătrată pornind de la pătratul perfect.Activitățile de învățare vizate de acest material constau în identificarea pătratelor unor numere naturale dintr-o enumerare de numere date, identificarea relației între puterea cu exponent 2 și rădăcina pătrată a pătratului unui număr natural, identificarea rădăcinii pătrate din pătratul unui număr natural utilizând scrierea sub formă de putere cu exponent 2.

Activitățile de învățare din acest material constau în utilizarea regulilor specifice pentru efectuarea operațiilor cu numere întregi, în această secvență calcularea puterii cu exponent număr natural a unui număr întreg nenul.Resursa educațională poate fi utilizată de către orice profesor de matematică, la clasă sau online, fiind un suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 13 minute. Pot fi alese doar anumite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu. Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea conceptelor de puterea unui număr întreg, dar poate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea mai multor competențe specifice corespunzătoare domeniului de conținut Mulțimea numerelor întregi.