Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.1. și completând dezvoltarea competențelor 4.2. și 4.3. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 5 – 10 minute pentru rezolvare).Organizarea și desfășurarea activității de învățare:Înainte de urmărirea acestui material este necesarărecapitularea noțiunilor legate propozițiile circumstanțiale. Materialul propune o discuție asupra topicii și a normelor de punctuație. Este un material complementar pentru resursele care privesc circumstanțiala de cauză și circumstanțiala de scop. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.1. și completând dezvoltarea competențelor 4.2. și 4.3. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 5 – 10 minute pentru rezolvare). Organizarea și desfășurarea activității de învățare: Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea noțiunilor legate propozițiile circumstanțiale. Materialul propune o discuție asupra topicii și a normelor de punctuație. Este un material complementar pentru resursele care privesc circumstanțiala de loc, circumstanțiala de mod și circumstanțiala de timp. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Test. Propoziții circumstanțiale (cauză și scop)

Ana Tudorache

29 iulie 2021 3:00

În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare. Organizarea și desfășurarea activității de învățare:1. Înainte de administrarea testului Vizionarea materialelor video : Circumstanțiala de cauză (cauzala), Circumstanțiala de scop (finala)B. Administrarea testului Testul poate fi administrat online https://forms.gle/mcfoux2a8FDWJXLDA sau în timpul orei de curs cu prezență fizică. Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 10 - 15 minute.C. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferă explicații suplimentare.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.

Propoziții circumstanțiale (loc, mod, timp)

Ana Tudorache

29 iunie 2021 3:00

Activitatea propusă vizează evaluarea competenței specifice 4.1. și poate completa evaluarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 10 - 15 minute pentru rezolvarea testului). În cazul imposibilității administrării online, testul se livrează pe suport de hârtie, prin printare.Organizarea și desfășurarea activității de învățare:1. Înainte de administrarea testului Vizionarea materialelor video: Circumstanțiala de loc, Circumstanțiala de mod și Circumstanțiala de timp B. Administrarea testului. Testul poate fi administrat online sau în timpul orei de curs cu prezență fizică. Timpul estimat pentru rezolvarea cerințelor este de 10 - 15 minute. C. După administrarea testului- Pe baza graficului generat automat, profesorul observă care sunt întrebările la care elevii au răspuns greșit și oferă explicații suplimentare.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.