Cliticul reflexiv în acuzativ cu valoare reciprocă

Ana Tudorache

29 aprilie 2021 3:00

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competenței specifice 4.1. și poate completa dezvoltarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitatea online, în regim sincron și asincron (prin stabilirea unei durate de 5 – 10 minute pentru rezolvare).Organizarea și desfășurarea activității de învățare:Înainte de urmărirea acestui material este necesară recapitularea formelor pronumelor personale și a pronumelor reflexive – clasa a VI-a, reluarea materialului cu privire la cliticul în acuzativ cu funcție de Cd. Materialul propune o discuție asupra cliticului reflexiv în acuzativ cu valoare reciprocă. Se pornește de la formele cliticelor reflexive – formele de acuzativ, spre sesizarea valorii reciproce. Apoi se vizează identificarea corectă a rolului în propoziție, rolul de complement direct. Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitate de 15-25 de minute.