Cliticul reflexiv în Ac.- Cd

Ana Tudorache

29 martie 2021 3:00

Activitatea propusă vizează dezvoltarea competențeispecifice 4.1. și poate completa dezvoltarea competenței specifice 4.4. Această resursă poate fi folosită în activitateaonline, în regim sincron și asincron (prin stabilirea uneidurate de 5 – 10 minute pentru rezolvare). Organizarea și desfășurarea activității de învățare: Înainte de urmărirea acestui material este necesarărecapitularea formelor pronumelor personale și apronumelor reflexive – clasa a VI-a, reluarea materialuluicu privire la cliticul în acuzativ cu funcție de Cd. Materialul propune o discuție asupra cliticului reflexiv în acuzativ cu valoare reciprocă. Se pornește de la formelecliticelor reflexive – formele de acuzativ, spre sesizareavalorii reciproce. Apoi se vizează identificarea corectă arolului în propoziție, rolul de complement direct.Resursa educațională poate fi valorificată într-o activitatede 15-25 de minute.