„Idei, atitudini, sentimente în narativul literar”

Violeta Dana Nedelcu

1 martie 2021 2:00

Activitatea de învățare pornește de la ideea că un text literar oferă răspunsuri unor întrebări pe care oamenii și le-au adresat încă din vechime. Exemplifică ideea de învățarea prin imaginație. Am ales un fragment din „Prometeu” din „Legendele Olimpului” de Alexandru Mitru. Valorific tema focului. Concret, elevii sunt îndrumați să-și exprime impresiile, apoi sunt create câteva exerciții de lucru pe text. Resursa poate fi folosită fie în decursul unei ore, fie pe parcursul a două ore de curs, materialul video putând fi oprit, pentru discuții cu elevii și pentru notarea răspunsurilor și a ideilor în maculatoare. De asemenea, paote fi utilizată și de către elevii autodidacți, ce doresc să exploreze și să aprofundeze cunoștințe.