Figuri congruente (prin suprapunere)

Lilla Pellegrini

29 aprilie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în determinarea prin translație, rotație sau pliere a figurilor geometrice congruente. Activitățile de învățare cuprinse în resursă reprezintă contexte variate și au ca scop îmbunătățirea își rezultatelor învățării.Un rezultat al utilizării resursei este familiarizarea elevilor cu figurile geometrice congruente și formarea deprinderii de a descoperi congruența în jurul lor.Resursa educațională poate fi utilizată de către orice profesor de matematică, la clasă sau online, fiind un suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 9 minute. Pot fi alese diferite activități de învățare și parcurse doar acelea. Totodată materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Resursa propusă poate constitui o secvență independentă pentru înțelegerea conceptului de figuri geometrice congruente dar poate fi și parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune dezvoltarea mai multor competențe specifice pe parcursul parcurgerii domeniul de conținut Figuri geometrice și unități de măsură, clasa a V-a.