Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de influența factorilor externi și interni asupra respirația la plante. La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate de evaluare.Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintă vizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, pot fi create și alte întrebări cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi de evaluare. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe, acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.

Reproducerea la plante - structura florii la angiosperme

Adriana Voicila

29 ianuarie 2021 2:00

Înregistrarea datelor privind anatomia și fiziologia structurilor observate. Resurse: 1.procedurale: observația, explicația prin text și imagini; 2. materiale: fotografii, clipuri video, text informativ; 3. temporale: 20 de minute; 4. forme de organizare: individual.