Prin parcurgerea resursei elevii își pot sistematiza mai bine informațiile legate de particularitățile pielii la vertebrate (pești,amfibieni, reptile, păsări și mmifere). La finalul resursei se regăsește o propunere de activitate practică. Pe baza sugestiilor venite din partea elevilor (grupului-țintăvizat) sau în funcție de competențele pe care profesorul vrea să le dezvolte la elevi, pot fi create și alte activități cu materiale ce vin în completarea celei prezente - chestionarele /itemi deevaluare. Clipul video poate fi prelucrat cu adnotări în diferite secvențe,acolo unde profesorul consideră că ar trebui introduse explicații suplimentare.