Personajele și trăsăturile lor

Marian Cirlig

29 septembrie 2021 3:00

Material asamblat în Livresq folosind resurse realizate în Canva și Genially. Resursa conține 2 secțiuni ce fac apel la stabilirea trăsăturilor unor personaje din fragmente audiate.Primul moment este constituit dintr-un clip cu un fragment din „Capra cu trei iezi” și un joc prin care trebuie să identifice trăsăturile unor personaje întâlnite în clip. Al doilea moment este un clip cu un fragment din „Punguța cu doi bani” și clipuri cu sarcini de lucru și verificare a modului în care au stabilit trăsăturile. Toate sarcinile de lucru și momentele de feed-back sunt sub formă vizuală și audio. Toate momentele au asistenți cu indicații scrise și vocale.

Personajele în textul epic

Anda Laura Silea

29 august 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu. Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială).Elevii vor asimila modalitatea identificare corectă tipurilor de personaje din textele epice, precum și modalități de identificare a trăsăturilor acestora. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, tipul de text susmenționat devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.

Personajele în textul dramatic

Anda Laura Silea

29 iunie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput ca suport teoretic și exemplificative pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individuală.Materialul poate fi considerat suport pentru studiul individual, orice elev putând să-l acceseze oricând și să-l studieze într-un ritm propriu.Materialul vizează realizarea învățării în contexte variate care țin cont de particularitățile grupului țintă și îmbunătățirea învățării și a rezultatelor învățării prin modul de realizare a evaluării (ca autoevaluare/evaluare colegială). Elevii vor asimila modalitatea identificare corectă a statutului personajului și a modalităților de caracterizare a acestora. În analizarea și interpretarea diverselor tipuri de texte, tipul de text sus menționat devine un element important, susținând dezvoltarea competențelor specifice.