Etos, Patos, Logos în discursul argumentativ

Anda Laura Silea

29 ianuarie 2021 2:00

Materialul propus a fost conceput ca support theoretic pentru predarea la clasă și pentru recapitularea individual. Materialul poatefi considerat support pentru studiul individual în ritm propriu.Elevii pot urmări materialul și individual. Activitatea poate fi organizată frontal sau pe grupe în cadrul unei ore de curs, dar și în sistem online sincron prin folosireamaterialului ca suport pentru predarea online sau de tip hibrid- Resursa educațională propusă poate constitui un element de sine stătător de învățare într-o activitate asincronă online sau unelement integrat unui scenariu didactic desfășurat la ora de curs sau la orele de curs de tip hibrid. Resursa poate fi utilizată ca parte componentă a unei secvențe de lecție (lecție de fixare a cunoștințelor sau lecție de recapitulare), alocându-i-se aproximativ 50 de minute.