Paralelogramul

Lilla Pellegrini

29 septembrie 2021 3:00

Activitatea de învățare vizată de acest material este de descrierea unor proprietăți ale laturilor unor patrulatere particulare. Resursa propusă facilitează procesul de învățare prin oferirea mai multor perspective, participarea auto-dirijată a elevilor la activitățile de învățare facilitează învățarea practică. Resursa propusă încurajează procesul de înțelegere, decodificare, organizare și sintetizează conținutul educațional, încurajând gândirea logică și raționamentul, deoarece materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritmul lor propriu. Resursa educațională poate fi utilizată și de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție. Resursa propusă poate fi un material independent utilizat pentru înțelegerea conceptelor legate de paralelogram, dar poate fi privită și ca parte omponentă a unei serii de activități de învățare, activități care presupun atingerea mai multor competențe specifice.Prin parcurgerea acestei secvențe elevul este pus în situații de învățare care sunt interconectate. Învățarea este orientată către elev, îî permite elevului să-şi aleagă conținutul şi instrumentele corespunzătoare propriilor interese, necesități.Scopul secvenței este eficientizarea procesul de învățare printr-o abordare diferită față de manual a conceptelor geometrice.