De la paralelogram la dreptunghi

Sorina Mihaela Stoian

29 octombrie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât în regim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru enunțarea și demonstrarea proprietății pe care dreptunghiul o are în plus față de paralelogram și anume congruența diagonalelor sale, dar și pentru aplicarea acestei proprietăți în rezolvarea unor probleme. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în demonstrarea și utilizarea proprietăților unui dreptunghi, în modelarea geometrică a unei situații concrete, argumentarea demersului de rezolvare a unei probleme de geometrie și realizarea de conexiuni practic-aplicative.

Paralelogramul - proprietate referitoare la unghiuri

Sorina Mihaela Stoian

29 septembrie 2021 3:00

Materialul propus a fost conceput atât ca suport teoretic pentru predarea la clasă, cât și pentru studiul individual.Activitatea poate fi organizată la clasă frontal sau pe grupe, dar poate fi folosită foarte bine și pentru predarea online sau hibrid,fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 5-7 minute. Așadar materialul propus poate fi folosit atât înregim sincron cât și asincron.Resursa educațională propusă poate constitui un material de sine stătător folosit pentru enunțarea și demonstrarea proprietății unui paralelogram de a avea unghiurile opuse congruente două câte două, dar și pentru aplicarea acestei proprietăți în rezolvarea unor probleme cu caracter practic. Activitățile de învățare vizate de acest material constau în demonstrarea și utilizarea proprietăților unui paralelogram, înmodelarea geometrică a unei situații concrete, argumentarea demersului de rezolvare a unei probleme de geometrie și realizarea de conexiuni practic-aplicative.