Pătrate perfecte. Cuburi perfecte

Raluca Tuliga

29 septembrie 2021 3:00

Activitățile de învățare vizate de acest material constau în analizarea faptului că un număr este sau nu pătratul unuinumăr natural (utilizând ultima cifră, încadrarea între pătratele a două numere naturale consecutive) și verificarea faptului căun număr este sau nu cub perfect.Resursa educațională poate fi utilizată de către cadrul didactic, la clasă sau online, fiind un bun suport pentru realizarea unei secvențe de lecție de 7 - 9 minute. De asemenea, materialul poate fi parcurs individual de către elevi, în ritm propriu.Materialul propus poate constitui un material de sine stătător folosit pentru înțelegerea operațiilor cu numere naturale, darpoate fi privită și ca parte componentă a unei activități mai ample de învățare, activitate ce presupune atingerea maimultor competențe.