Pronumele personal

Dorina Kudor

29 octombrie 2021 3:00

Activitatea de învățare este structurată în trei părți: caracteristici ale pronumelui personal, forme și flexiune, ortografie și ortoepie. Prin ilustrații și infografice, exemple și explicații, este prezentată o metodă de descoperire și de recunoaștere a formelor pronumelui personal, bazată pe contextul de comunicare, oferind și un contraexemplu bazat doar pe memorare (fragmentul din „Amintiri din copilărie”, Ion Creangă). #pronumelepersonal