Călător în jurul lumii. Fernando Magellan

Stoica Stan

29 iulie 2021 3:00

Materialul, realizat în aplicația Livresq (link:https://library.livresq.com/details/60ee9c8b7992070007bcaaed), este un studiu de caz care are ca scop descoperirea de către elevi a consecințelor călătoriei lui Magellan. Rezultatele așteptate sunt deprinderea selectării consecințelor din lectura unor texte și analiza unor hărți.

Mediul natural și viața cotidiană in Orientul Antic

Anemaria Cirlan

1 martie 2021 2:00

Activitatea de învățare ce presupune utilizarea acestei resurse de tip video presupune stabilirea corespondenței între informațiile teoretice de la clasă și contexte cunoscute, momente ale vieții cotidiene. Prin activitatea propusă elevii sunt implicati de la început în activitatea de învățare prin întrebările formulate de profesor astfel încât răspunsurile lor să-i ajute în deprinderea competenței propuse : utilizarea surselor istorice în relatarea unui eveniment/proces istoricResursa propusă reprezintă un punct de plecare pentru realizarea demersului de învățare în legătura cu studiul istoriei și folosirii surselor istorice pentru înțelegerea evenimentelor și proceselor istorice. Prin folosirea terminologiei de evenimente sau procese istorice se poate înțelege: evoluția omului într-o anumită perioadă istorică prin acțiunile pe care le realizează.Resursa presupune îndeplinirea următoarelor aspecte: Vizualizarea spațiului geografic și realizarea conexiunii cu ceea este spațiul istoric prin terminologia istorică folosită: Orientul Antic corelat cu temeni geografici: Asia Nord- estul Africii, Mesopotamia etc. Înțelegerea notiunii de mediu natural prin prezentarea imaginilor fluviilor Eufrat și Tigru. După folosirea imaginilor ca surse pentru înțelegerea notiunilor, resursa propune consolidarea înțelegerii noțiunilor prin sursa scrisă care are rolul de a înțelege. Profesorul folosește imaginile prezentare in sursă pentru ai determina pe elevi să descopere categoriile sociale existente in Orientul Antic și să observe dacă ele există și astăzi. Descoperirea categoriilor sociale și a ocupațiilor lor să se realizeaze prin exemple concrete. Verficarea înțelegerii noțiunilor discutate. Consolidarea prin exercițiu practic a noțiunilor. Rezultatele așteptate sunt de conștientizare și înțelegere a modului prin care mediul natural înfluențează viața cotidiană a omului, a ocupațiilor, a rolulrilor din societate. Conceptele cheie care trebuie înțelese prin folosirea resursei sunt: mediul natural, viață cotidiană, ocupații, categorii sociale. Pentru elev prin folosirea diferitelor surse de învățare facilitează procesul de de învățare. Pentru profesor resursa are ca rezultat să ofere de sprijin pentru dezvoltarea creativității acestuia în folosul creșterii interesului copiilor pentru ora de istorie și pentru cunoaștere în general. Resursa își propune dezvolatrea competenței specifice prin învățare participativă.